Radcowie Prawni
Sokolska 14 Katowice

Telefony kontaktowe
(+48)  501 340 050
(+48)  32 263 6767

 Alicja
Brylińska
Justyna
Wróbel-Kamionka
 
O Kancelariach

 

Radcowie Prawni Alicja Brylińska i Justyna Wróbel–Kamionka
prowadzą indywidualne kancelarie radców prawnych na postawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Współpraca obu kancelarii w obecnym kształcie trwa od kilku lat i polega na wzajemnym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym, w tym również na zastępowaniu się w ramach prowadzonych spraw.
Taka forma współpracy gwarantuje naszym klientom najwyższy poziom świadczonych usług oraz wysoką dyspozycyjność i terminowość z naszej strony.

Radcowie Prawni Alicja Brylińska jak i Justyna Wróbel Kamionka posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności do kwoty 1.562.400 zł.

Zakres świadczonych usług
 
Radcowie Prawni
 
Podmioty współpracujące
 
Kontakt
 
Dojazd
 

Copyright © 2012, Radcowie Prawni Sokolska 14 Katowice. Wszystkie prawa zastrzeżone.